23.novembra novakare...svētki piepilda sirdis....

Jau 12.reizi notiek Cēsu rajona radošās inteliģences un kultūras darbinieku svētki.Arī mani godina šajos svētkos-esmu Līgatnes pagasta bibliotēkā nostrādājusi 15.gadus.Daudz skaistu vārdu Ilze Kalniņa/valsts kultūras inspektore Cēsu rajonā/veltīja mani piesakot sveikšanai... . Šajā lielajā pasaulē esam tikai sīks smilšu grauds,bet tomēr katrs esam ļoti , ļoti vajadzīgs ! Liels paldies par svētku sajūtu !

Pie tumšas, dziļas akas

Rūsganās krāsas pārpilnība...Lietus...Lapas nometuši koki...Viss dūmakā tīts...Novembris...ar Lāčplēša dienu, ar Latvijas valsts 89.dzimšanas dienu.Šogad svētkus,parādi,uguņošanu skatījos televizora ekrānā...prezidenta uzrunu TAUTAI... Pie tumšas, dziļas akaskluss eņģelis raudāja,un viņa asara akākā zvaigznīte iekrita.Ir gājušas dienas un gadi,bet akā vēl zvaigznīte mirdz:Ak, klusais eņģel, vai zini:tā aka bij mana sirds!(F. Bārda)Cerībā un mīlestībā savai valstij dzimšanas dienā