Bez mīlestības nedzīvojat...

Mīlestībai nav citas vēlēšanās kā vien piepildīt pašai sevi. Bet, ja tu mīli un, ja tev ir kādas vēlmes, tad lai tavas vēlmes ir šādas: Izkust un būt kā tekošam strautam, kas dzied savu dziesmiņu naktij, Iepazīt pārlieku liela maiguma sāpes. Tikt ievainotam no paša mīlestības sapratnes; Pamosties rītausmā ar spārnotu sirdi un pateikties par vēl vienu mīlestības dienu; Atpūsties dienvidū, kavējoties domās par mīlestības svētlaimi; Vakarā atgriezties mājās ar pateicību; Un tad iemigt ar lūgšanu par savu mīļoto sirdi un ar slavas dziesmu uz lūpām. Halīls Džibrāns „Pravietis”