Mana atklāsme...

Kad grūtā brīdī sirds man plīst
Un daudz ir ciešanu
Tad lūpas sacīt nepiekūst
Man kādu lūgšanu

Šo vārdu skaņās nomanāms
Kāds spēks ir brīnišķīgs
Un klusu krūtīs sajūtams
miers- tik debešķīgs

Un šaubīšanās noveļas
Kā slogs no krūtīm man
Un ticībā plūst asaras
Tik viegli, viegli man.../veda/

Dievs, palīdzi man izturēt šo laiku!