Ziedonī...

Ziedons tagad skāris
Visu apkārtni
Tādēļ gribu stāstīt
Tik par ziedoni.
 Saules pielijuši
Bērzi līksmi dveš
 Saules staru glāsti
Nav nevienam svešs
 Arī mazais strazdiņš
 Priecājas par to
Jo tas savu dziesmu
Līksmāk uzsvilpo/veda/