!!!

Es esmu Es.Visā plašajā pasaulē nav neviena tieši tāda kā es. Ir cilvēki, kuri ar kaut ko ir līdzīgi man, bet nav neviena, kas būtu tieši tāds kā Es. Tāpēc viss, kas nāk no manis, ir autentisks vienīgi man, jo tieši Es esmu to izvēlējies.Es atzīstu visu, kas ir manī: manu ķermeni, ieskaitot visu, ko tas dara; manu prātu, ieskaitot visas manas domas un idejas; manas acis, ieskaitot visus tēlus, ko tās var redzēt; manas jūtas, lai kādas tās arī nebūtu–dusmas, prieku, neapmierinātību, mīlestību, vilšanos, satraukumu; manu muti un visus vārdus, ko tā var izteikt–laipnus, mīļus vai rupjus, pareizus vai nepareizus; manu balsi–skaļu vai klusu; visas manas darbības, vēršanos pie citiem cilvēkiem vai pašam pie sevis.Es atzīstu visas savas fantāzijas, savus sapņus, cerības un bailes.Es atzīstu visas manas uzvaras un panākumus, visus manus zaudējumus un kļūdas.Tā kā Es atzīstu visu sevi, Es varu tuvāk iepazīt sevi.Un to darot, Es varu iemīlēt sevi un sadraudzēties ar sevi.Un es varu izdarīt tā, lai viss manī darbotos manās labākajās interesēs.Es zinu, ka esmu norūpējies par kaut ko sevī, un ir manī kaut kas tāds, ko Es vēl nezinu. Bet tā kā es ar sevi draudzējos un mīlu sevi, Es varu uzmanīgi un pacietīgi atklāt sevī rūpju cēloņus un uzzināt pats par sevi vairāk un vairāk.Viss, ko es redzu un dzirdu, viss, ko Es saku un daru, ko domāju un jūtu šajā brīdī–tas esmu Es.Tas viss ir autentisks man un parāda, kas es esmu šajā brīdī.Kad Es vēlāk atskatos uz to, ko esmu redzējis un dzirdējis, ko esmu teicis un darījis, ko esmu domājis un kā juties, dažas lietas man var izrādīties nederīgas: Es varu atteikties no tā, kas liekas nederīgs, un saglabāt to, kas liekas noderīgs, un varu atklāt kaut ko jaunu sevī pašā.Es varu redzēt, dzirdēt, just, domāt, teikt un darīt. Man ir viss nepieciešamais, lai varētu būt tuvāka citiem cilvēkiem, lai būtu produktīvāks, lai ienestu kārtību lietu un cilvēku pasaulē, kas man ir apkārt.Es atzīstu sevi un tāpēc varu sevi veidot.Es esmu Es un es sevi pieņemu./V.Satīra/