Pie tumšas, dziļas akas

Rūsganās krāsas pārpilnība...Lietus...Lapas nometuši koki...Viss dūmakā tīts...Novembris...ar Lāčplēša dienu, ar Latvijas valsts 89.dzimšanas dienu.Šogad svētkus,parādi,uguņošanu skatījos televizora ekrānā...prezidenta uzrunu TAUTAI... Pie tumšas, dziļas akaskluss eņģelis raudāja,un viņa asara akākā zvaigznīte iekrita.Ir gājušas dienas un gadi,bet akā vēl zvaigznīte mirdz:Ak, klusais eņģel, vai zini:tā aka bij mana sirds!(F. Bārda)Cerībā un mīlestībā savai valstij dzimšanas dienā