Gaišus un priecīgus 90. svētkus!!!

Lai vienmēr Latvijai mēs baltas dienas skaitam... Mums ticis viszilākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Vispilnākā likteņa krūze, Un tukšais cerību trauks. Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rudzmaizes klaips. Viszaļākais ērkšķu kronis Un sārtākais asiņu traips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu visskaistāko zemi Dievs atdevis mums....L.Vāczemnieks