Ziedonī...

Ziedons tagad skāris
Visu apkārtni
Tādēļ gribu stāstīt
Tik par ziedoni.
 Saules pielijuši
Bērzi līksmi dveš
 Saules staru glāsti
Nav nevienam svešs
 Arī mazais strazdiņš
 Priecājas par to
Jo tas savu dziesmu
Līksmāk uzsvilpo/veda/

Citiem iesaku:

1.In generosity and helping others be like a river2.In compassion and grace be like sun3.In concealing others faults be like night4.In anger and fury be like dead5.In modesty and humility be like earth6.In tolerance be like a sea (Seven advice ofMevlana)