Pirms kādu nosodi,
paņem tā cilvēka apavus
un noej to ceļu,ko viņš
Pagaršo asaras,izjūti sāpes,
paklūpi aiz katra akmens,
ko viņš ir klupis
un tikai tad saki,ka zini,
kā ir pareizi dzīvot...