23.novembra novakare...svētki piepilda sirdis....

Jau 12.reizi notiek Cēsu rajona radošās inteliģences un kultūras darbinieku svētki.Arī mani godina šajos svētkos-esmu Līgatnes pagasta bibliotēkā nostrādājusi 15.gadus.Daudz skaistu vārdu Ilze Kalniņa/valsts kultūras inspektore Cēsu rajonā/veltīja mani piesakot sveikšanai... . Šajā lielajā pasaulē esam tikai sīks smilšu grauds,bet tomēr katrs esam ļoti , ļoti vajadzīgs ! Liels paldies par svētku sajūtu !